Frisk katt med normal njurfunktion

Katter äter proteiner, och från dessa bildas det naturligt uremiska gifter. De filtreras av njurarna och utsöndras i urinen.

Äldre katt med nedsatt njurfunktion

Med stigande ålder eller sjukdom kan njurfunktionen försämras. Det kan leda till att utsöndringen av uremiska gifter försämras, så att de istället ansamlas i kroppen.

Porus® One

Porus One är utformat för att hjälpa till att binda förstadierna till uremiska gifter i tarmen, innan de når njurarna, så att de istället utsöndras via avföringen.

Vad består Porus® One
av?

Porus One består av Renaltec.

Renaltec är en kolbaserad, selektivt adsorberande ingrediens formad till små kulor.

Porus One är fritt från konserveringsmedel och tillsatser och utsöndras via avföringen. Det varken metaboliseras eller absorberas, och ansamlas inte i kroppen. 

Renaltec består av små, svarta homogena kulor med en diameter om 0,1 till 0,3 mm. Varje kula har en slät yta som perforeras av många porer. Den runda formen och det inre grenade kanalsystemet skapar en stor adsorptionskapacitet. 

Förstadier till uremiska gifter kan bindas inuti kulorna på grund av att de har motsatt elektrisk laddning.

Porernas utformning gör att de är så små att endast mycket små molekyler, som förstadier till uremiska gifter, kan komma in i kulans inre. Partiklar med större diameter, som vitaminer, enzymer eller celler, kan inte komma in i porerna.

Främjar njurhälsan

För att stödja njurfunktionen hjälper Renaltec-kulorna till att binda förstadier till uremiska gifter, så att de utsöndras tillsammans med kattens avföring.