Uremiska gifter

Katter är så kallade obligata köttätare. Det innebär att animaliskt protein och olika aminosyror är livsviktiga för katten.

Förstadier till uremiska gifter bildas när tarmbakterier bryter ner en del av dessa aminosyror (tryptofan, fenylalanin och tyrosin) som en del av kattens normala proteinmetabolism. Förstadierna absorberas och transporteras till levern, där de metaboliseras till uremiska gifter: indoxylsulfat och parakresylsulfat. Dessa gifter utsöndras sedan via njurarna utan att orsaka någon skada.

Med stigande ålder försämras njurfunktionen, vilket kan leda till att indoxylsulfat ansamlas och påverkar njurhälsan.

Urämische Toxine bei Katzen

Om proteininnehållet i maten sänks, så minskar produktionen av uremiska gifter. Men katter är som sagt obligata köttätare, som i hög grad är beroende av ett relativt stort proteinintag och ett välbalanserat intag av aminosyror. Om kattens näringsbehov ska tillgodoses kommer därför uremiska gifter oundvikligen att bildas.

Indoxyl sulphate – the link between intestines and kidneys

Indoxyl sulphate belongs to what is known as the gut-kidney axis.

The gut-kidney axis refers to the connection between uraemic toxins that occur naturally in the intestine during bacterial protein digestion and their negative effects on kidney health.

Det är det ursprungliga skälet till att Porus One utvecklades. Porus One har förmågan att binda förstadier till uremiska gifter och främjar utsöndringen av dessa via avföringen, istället för att de ska absorberas.

Porus® One – För att stödja god njurhälsa hos katter